شناسه خبر : 7401

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نواعلام کرد:شرکت های بیمه ای خصوصی کوچک تردرزمین بازی رهبران این صنعت بازی می کنند وپیرو مدل بازی آنها هستند.

چابک آنلاین، بهاره تجارباشی،"نیما نورالهی" درگفت وگو با چابک آنلاین،صنعت بیمه را صنعتی رقابتی ندانست که برمبنای مدل اقتصادی، صنعت بیمه،یک لیدردارد ومابقی شرکت ها دنباله روآن هستند.

وی افزود:صنعتی که حدود 30 درصد از سهم آن متعلق به یک شرکت بیمه ای است واگر خصولتی ها راهم به آن اضافه کنیم سهم بازاری نزدیک به 60 تا 65 درصدصنعت کشورمتعلق به دولت یا خصولتی هااست این صنعت، صنعت رهبر- پیرو است.

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو بیان کرد:درحال حاضرتعدادی از شرکت ها بازار را رهبری می کنند ومابقی شرکت ها در زمین آنها بازی می کنند، نرخ شکنی زمین بازی است که رهبران صنعت بیمه آن را به وجود آورده اند.

نورالهی اظهارکرد:شرکت های قدیمی با شبکه فروش توسعه یافته، یکسری قراردادها وشرایطی را مطرح می کنند و پیشنهادات عجیب برای بیمه گزاران خود درنظرمی گیرند که شرکت بیمه ای تازه وارد این بازی ،مجبور به ادامه بازی است.!

وی ادامه داد:شرکت های شبیه به  تجارت نودر بازی رهبران بازاری هستندکه 60 تا 65 درصد بازار در دست آنهاست آنها اگر درست حرکت کنند و زمین بازی و مدل بازی را درست بچینند مابقی شرکت ها  درست بازی می کنند ولی آنها فضا را به سمتی می برند که از قاعده تخصصی خود خارج می شود.

مدیر عامل شرکت بیمه تجارت نو عنوان کرد: ریشه تخلف وتقلب دربیمه مرکزی است و به شبکه فروش صنعت بیمه و مدل هایی که نهاد ناظر تعریف می کند مربوط است.

وی گفت:درصنعت بیمه،شبکه فروش باید بتواند هزینه ثابت و جاری خود را تامین کند واگر بخواهند در این بازار ماندگار باشندیا باید تخلف کنندیا تقلب وریشه این معضل حل نمی شود مگر اینکه بیمه مرکزی مدل جذب نمایندگان را تغییر دهد.

نورالهی تصریح کرد:درحال حاضرنزدیک به 60 هزار نفردر شبکه فروش صنعت بیمه مشغول به فعالیت هستند و برای ورود به این حوزه تخصصی و فنی بیمه که یک علم بین رشته ای است هیچگونه  محدودیتی وجود ندارد وبا یک آزمون ساده درهر ماه،هر شخص بیکار،یک نمایندگی می گیرد.

وی بیان کرد:درآمد سرانه یک نماینده در صنعت بیمه زیر 3 میلیون تومان  بوده که با توجه به هزینه ها،این درآمد سرانه جور درنمی آید ومنشا تقلب و تخلف دراین زمینه است و بازیگران این زمین بازی، بسیار بیشتر از ظرفیت بازار هستند.

نورالهی افزود: این حجم از کارگزاری ها برای صنعت بیمه درست نیست زیرا فقط بازیگران این فضا زیاد می شوند درصورتیکه رشد و ظرفیت این بازار در این اندازه نیست.

وی درخصوص شایعه جدا شدن خود از شرکت بیمه تجارت نو گفت: در حال حاضر اصلا به این موضوع فکر هم نمی کنم و برنامه ریزی من برای فعالیت در این شرکت یک برنامه 5 ساله است .

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو اظهارکرد:مدیرعامل قبلی بیمه آسیا یعنی مدیرعامل فعلی بیمه دانا در انتصاب من درشرکت تجارت نو به هیچ وجه نقشی نداشته ومن دریک مسیرتخصصی به این شرکت معرفی شدم و این روند سه ماه طول کشید و دراین مدت هیچ توصیه ای نداشتم زیرا ترجیح می دهم که  به شخصی قرضی نداشته باشم."!

مدیرعامل تجارت نو درباره روند فعالیت سندیکای بیمه گران هم افزود:رویه کاری سندیکای بیمه گران ارتباطی با اعضای آن ندارد چراکه بیش از 70 درصد از مدیران عامل عضو سندیکای بیمه گران تغییر یافته اند اما در رویه وعملکرد سندیکا تغییری رخ نداده ومشکل اصلی را باید در بزرگان صنعت بیمه جستجو کرد.

نورالهی ادامه داد:" صنعت بیمه باید یک سازمان وارسته داشته باشدو این وارستگی باید در عمل نشان داده شود و وقتی که سامانه کاویس ویا کنسیرسیوم انرژی به وجود می آید وعده ای  فقط منافع خودرا در نظر می گیرند من هم دیگر آن شرکت ها و افراد را به عنوان بزرگتر نمی پذیرم و این می شودکه سندیکا به اینجا کشیده شده است ."

وی بزرگترین مشکل صنعت بیمه را درحال حاضر دورافتادگی این صنعت از تکنولوژی عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو درمورد کاهش سرمایه شرکت اینگونه توضیح داد که یک روندکاملا قانونی بود که این مشکل هم به این دلیل وجود آمد که در اساسنامه شرکت مدت زمان تکمیل سرمایه تا دوسال تعیین شده بود درصورتیکه می توانست تا 5 سال هم باشد و درحال حاضر در خصوص افزایش سرمایه این اتفاق نظر بین  سهامداران عمده وجوددارد.

نورالهی گفت: به دلیل تعداد زیاد سهامداران خرد شرکت، فرآیند افزایش سرمایه کمی کند می شود و درسال جاری سود تقسیم نکردیم که برای افزایش سرمایه استفاده کنیم و فرآیند قانونی آن درحال طی شدن است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای