شناسه خبر : 6946

مدیرعامل شرکت کارگزاری جهان سهم، اعلام کرد: ساختار سهامداری شرکت های فعال در بازار دچار یک خشکی شده و همین امر در خصوصی سازی هم مشکل ایجاد کرده و در حال حاضر سهامداران عمده بازار نه سهامی را می خرند و نه می فروشند .!

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، "فرشید اردبیلیون جهانی" در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: بازار سرمایه در حال حاضر تا حدودی دستخوش نوسان شده  و تعداد بسیاری از سرمایه گذاران و کارگزاران در انتظار گزارشات سه ماهه شرکت ها هستند، گزارشات سه ماه شرکت ها گویای وضعیت آنها تا آخر سال است و با بررسی آن، می توان کل سال مالی یک شرکت را پیش بینی کرد.به همین دلیل مهمترین عنصر در بازارسرمایه، گزارشات سه ماهه است .

مدیرعامل شرکت کارگزاری جهان سهم عنوان کرد:یکسری از ریسک ها هستند که مربوط به عملکرد شرکت ها نیستند و می توانند کل بازار را جابه جا کنند، مانند خبرهای مربوط به سیاست های خارجی و تحریم ها، تغییر نرخ بهره، تغییرات شدید نرخ دلار هر چند که در حال حاضر از این نظر ، ریسکی دیده نمی شود.

اردبیلیون جهانی افزود: ریسک های مرتبط با عملکرد  شرکت هانیز با آمدن گزارشات سه ماهه شرکت ها مشخص می شود.

وی گفت: صورت های مالی امسال با سال گذشته بسیار متفاوت است واین تغییر عمده به دلیل تغییر نرخ دلار نیمایی است، که امسال کلا تمام سال دلار نیمایی 11500 تومان بوده و سال گذشته عمدتا نرخ دلار نیمایی بین 6 تا 8 هزار تومان بوده است و این تغییر نرخ تمام محاسبات را تغییر می دهد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری جهان سهم، تصریح کرد: یک مشکل اساسی در بازار سرمایه وجود دارد که مشکل اساسی ساختار ترکیب سهامداران است که فریز شده اند و هیچ حرکتی در بازارنمی کنند نه ادغام می شوند و نه  خرید و فروش می کنند و کاملا خنثی هستند.

اردبیلیون ادامه داد: یعنی اگر قیمت های موجود در بازار حتی اگر دوبرابر هم شوند بازهم هیچ سهامدار 10 یا 20 درصدی سهم خود را نمی فروشد و این موضوع در بازار مشکل ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: بعضی از سهم هایی که در بازار پایه بوده اند به شدت رشد کرده واطلاعات مالی شرکت و فروش و سودآوری شرکت ها جواب این رشد را  نمی دهد

مدیرعامل شرکت کارگزاری جهان سهم گفت: این مشکل در مجمع آبسال مطرح شد.مدیران شرکت می گویند این قیمت موجود در بازار حباب دارد و سهامدارانی که در مجمع هستند می گویند قیمت این سهم همین است واگر نمی ارزد چرا نمی فروشید؟

اردبیلیون عنوان کرد: دلیل خریدار نداشتن سهام شرکت های دولتی این است که سهامداران فعال در بازار نه سهمی را می خرند و نه می فروشند.یعنی اگر دولت یک سهمی را عرضه می کند، مانند 20 درصد سهم پالایشگاه شیرازکه در روز جاری عرضه شد و هیچ خریداری جلو نیامد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری جهان سهم گفت: بازار سرمایه درگیر یکسری سهامداران عمده ای شده است  که تقریبا 90 درصد سهام شرکت ها را دارند و هیچ خرید و فروشی انجام نمی دهند  و 5 تا 10 درصد سهامدار جزء که در این بازار گیج شده اند و در کار نوسان گیری هستند.

اردبیلیون بیان کرد: برای ایجاد تحول در بازار آن نود درصد باید تحرکی از خود نشان دهد .در این چند روز چندین سهام دولتی عرضه شده اند که هیچکدام خریداری نداشته اند زیرا سهامداران عمده بازار سرمایه هیچ تحرکی از خود نشان نمی دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای