شناسه خبر : 6532

شرکت بیمه سامان اعلام کرده که برای گسترش فعالیت‌های بیمه‌ای، افزایش توان ریسک پذیری و ارتقای رتبه توانگری مالی، در نظر دارد که سرمایه خود را از ۱۵۰۰میلیارد ریال به ۲۵۰۰میلیارد ریال افزایش دهد.

به گزارش چابک‌آنلاین، افزایش سرمایه شرکت بیمه سامان از محل مطالبات حال شده سهامداران وآورده نقدی، سود انباشته و سایر اندوخته ها خواهد بود.

این افزایش سرمایه منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده  است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای