شناسه خبر : 6365

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت، گفت: اعتبارات مربوط به ‏پرداخت هزینه‌های درمان اعتیاد از بیمه سلامت به دستگاه دیگری واگذار شده است.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از مهر، حنان حاجی محمودی، درباره بودجه درمان اعتیاد افزود: بخشی از منابع مالی درمان اعتیاد در قانون ‌بودجه سال‌های گذشته به سازمان بیمه سلامت تخصیص پیدا می‌کرد که این بودجه از سال ۹۸ به دستگاه دیگری انتقال یافته است.‌

وی ادامه داد: بیمه سلامت بر اساس دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بیمه درمانی به معتادان به مواد مخدر و روان گردان ابلاغی از ‌سوی شورای عالی بیمه سلامت، با مراکز ارائه دهنده خدمات درمان اعتیاد قرارداد منعقد می‌کرد که این مراکز شامل سرپایی، در ‌بخش دولتی و خصوصی با مجوز فعالیت از وزارت بهداشت یا سازمان بهزیستی بودند.‌

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: با توجه به انتقال بودجه مربوط به درمان اعتیاد در سال ۹۸، سازمان بیمه سلامت قادر به پرداخت هزینه‌های مربوطه نیست و سازمان بیمه سلامت بر اساس قانون دیگر تعهدی در این زمینه ندارد ‌و دستگاهی که بودجه را دریافت کرده باید این کار را انجام دهد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای