شناسه خبر : 6245

گزارش‌ها حاکی از این است که سود انباشته شرکت بیمه کوثر در پایان سال مالی ۹۷با رسیدن به رقم ۱.۹۳۰.۶۰۱میلیون ریال رشدی ۲۷۷درصدی داشته است، سود انباشته این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن ۵۱۲.۱۴۲میلیون ریال بوده است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، براساس این گزارش سود خالص شرکت بیمه کوثر در پایان سال مالی 97 با رسیدن به رقم 2.198.187 میلیون ریال رشدی 231 درصدی داشته است، سود خالص این شرکت در مدت مشابه سال گذشته 664.643 میلیون ریال بوده است.

همچنین سود عملیاتی شرکت بیمه کوثر در پایان سال مالی 97 با رسیدن به عدد 1.834.659 میلیون ریال رشد 190 درصدی داشت، سود عملیاتی این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن 632.240 میلیون ریال بوده است.

سود خالص هر سهم شرکت بیمه کوثر نیز به عدد 879 ریال رسید و رشدی 230 درصدی داشته است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای