شناسه خبر : 6120

مدیرکل وصول حق بیمه و حساب های انفرادی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان اعلام کرد که با توجه به توافق به عمل آمده بین صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و سازمان بهزیستی، در راستای تفاهمنامه سال ۱۳۸۶، قرارداد بیمه اجتماعی تعداد ۵۱هزار و ۵۰۰نفر از بیمه شدگان زن و دختر سرپرست خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی به مدت ۱۲ماه تمدید شد.

به گزارش چابک‌آنلاین، عباس باقری با بیان اینکه شرط برقراری ارتباط بیمه ای بیمه شدگان و برخورداری از تعهدات بلند مدت صندوق از جمله مستمری از کارافتادگی کلی، فوت و پیری،  پرداخت به موقع حق بیمه به صندوق است گفت: سازمان بهزیستی در راستای ماموریت های ذاتی و سیانت از حقوق بیمه شدگان زن و دختر مددجوی سرپرست خانوار تحت پوشش، نسبت به تمدید قرارداد بیمه اجتماعی تعداد 51 هزار و 500 نفر از مددجویان زن سرپرست خانوار روستائی و عشایری از تاریخ یکم فروردین تا 29 اسفند 1398، به مدت 12ماه و براساس سطح یک درآمد ماهیانه مقطوع مبنای وصول حق بیمه سال 98 اقدام نموده است.

مدیر کل وصول حق بیمه و حساب های انفرادی ضمن اعلام این خبر گفت: ضمن هماهنگی به عمل آمده با سازمان بهزیستی حق بیمه متعلقه سه ماهه اول سال جاری مددجویان مشمول به زودی به حساب صندوق واریز خواهد شد.

باقری همچنین اعلام کرد: تمامی مددجویان مرد سرپرست خانوار روستائی و عشایریی که با ارائه معرفی نامه از سوی سازمان بهزیستی به عضویت صندوق درآمده و از آنها نامنویسی به عمل آمده است مشمول این قرارداد نمی شوند بلکه باید در اولین فرصت به کارگزاری های صندوق مراجعه و شخصاً نسبت به پرداخت حق بیمه خود به حساب صندوق اقدام کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای