شناسه خبر : 5979

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران ضمن بیان اینکه تعداد کمی از اعضای سازمان متبوع وی بیمه تامین اجتماعی هستند اعلام کرد که از ۲۲هزار عضو این سازمان ۱۱۰۰ نفر بیمه تکمیل درمان دارند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی؛ "محمدرضا ربیعی" در گفت و گو با چابک‌آنلاین گفت: سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران قراردادی با بیمه تامین اجتماعی دارد که به موجب آن، آن تعداد از اعضا که در سازمان یا شرکت دیگری مشغول نیستند را با معرفی نامه سازمان به صورت خویش فرما بیمه می کندو تمام هزینه ها را خود شخص می پردازد.

به گفته وی، تعدادی از اعضای این سازمان فقط عضو سندیکای خود هستند و درشرکتهای مختلفی شاغل هستند و به طور طبیعی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی همان شرکت  هم هستند.

ربیعی با بیان اینکه سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران حدود۱۴ هزار معمار تجربی و ۸ هزار کاردان فنی عضو دارد و  از این تعداد حدود ۲۰۰ نفر بیمه شده  تامین اجتماعی هستند، گفت هر عضو سالانه 100 هزارتومان حق عضویت می پردازد، در صورتی که سازمان تامین اجتماعی تا پارسال ماهی حدود 320 هزار تومان حق بیمه دریافت می کرد و این برای سازمانی که درآمدی ندارد مقدور نیست که همچین هزینه ای  را برای تمام اعضاانجام دهد.

رئیس هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران ،بیان کرد: بیمه تکمیلی اعضا هم به صورت کاملا اختیاری است و این سازمان با شرکت بیمه البرز قرارداد دارد.

ربیعی افزود: از حدود ۲۲ هزار عضو این سازمان، تعدادی نزدیک به هزار نفر یا یک هزارو صد نفر خود را بیمه تکمیل درمان کرده اند که افراد تا ۶۰ سال مبلغ یک میلیون و سیصد هشتاد هزارتومان و بالای ۶۰ سال نزدیک به 2 میلیون تومان سالانه پرداخت می کنند.

 وی در جواب به این سوال که چرا تعداد افرادی که بیمه تکمیل درمان هستند در مقابل تعداد اعضا دراین حد کم است گفت : تعداد زیادی از اعضای ما فقط عضو سازمان هستند ودر هیچ شرکت یا سازمانی شاغل نیستند و فقط یک پروانه کار دارند که با توجه به اینکه این پروانه توسط وزارت مسکن صادر می شود اما هیچ گونه کارایی ندارد و اجازه کار با آن پروانه ندارند، بنابراین توان پرداخت این مبلغ را هم ندارند.

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران تصریح کرد: برای سازمانی که هیچ درآمدی ندارد و با وجود آنکه در قانون صراحتا عنوان شده، هیچگونه کمک مالی دریافت نمی کند،پرداخت هزینه تامین اجتماعی و بیمه تکمیل درمان مقدور نیست، ما حتی از پس اجاره و حقوق کارمندان هم به  سختی برمی آییم.

  • reza

    مرسی از چابک که صدای ما کاردانهارو هم شنید.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای