شناسه خبر : 5885

طرح پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل با پیگیری معاونت پرستاری به موافقت سازمان بیمه سلامت رسید و فاز اول اجرای آن در شش استان به مدت یک ماه، به صورت کشوری اجرا می شود.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایسنا، جلسه مشترک معاونت پرستاری و بیمه سلامت با مدیران پرستاری و مدیران کل بیمه سلامت استان های همدان، کرمان، اردبیل، یزد، تهران و گیلان به صورت ویدیو کنفرانس درخصوص پوشش خدمات بیمه ای مراکز مشاوه و خدمات پرستاری در منزل با حضور معاون پرستاری وزارت بهداشت و مدیرعامل بیمه سلامت برگزار شد.

مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت در این جلسه با بیان اینکه برنامه ششم توسعه و نیاز مردم به دریافت خدمات مراقبتی، ما را مکلف می کند که به سمت توسعه خدمات مشاوره و مراقبت در منزل حرکت کنیم، پوشش خدمات پرستاری در منزل را بهترین و مهمترین تسهیل کننده در این مسیر دانست.
وی افزود: طرح پوشش بیمه خدمات پرستاری در منزل در ابتدا و به صورت آزمایشی در سه استان تهران، کرمان و همدان با پنج بیماری نارسایی‌های ‌قلبی، سکته‌های مغزی، سرطان‌ها، بستری در آی سی یو با علت بیماری‌های مزمن و یرقان نوزادان صورت گرفت و در ادامه برای دریافت نتیجه بهتر سه استان گیلان، یزد و اردبیل نیز به این مجموعه اضافه شدند و در دو بیماری نارسایی‌های ‌قلبی و بیماران بستری در آی. سی. یو به مدت یک ماه دیگر براساس بسته های خدمتی اعلام شده و به صورت آزمایشی این طرح را دنبال خواهند کرد.
موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در این جلسه با بیان اینکه حرکت جمعیت به سمت سالمندی توجه به بحث خدمات پرستاری در منزل را جدی تر می کند، گفت: برای ما در موضوع خدمات پرستاری در منزل قبل از کاهش هزینه ها آسایش و رضایت بیماران و خانواده های آنان مورد توجه است،چرا که معتقدیم در فضایی که درمان پاسخ نمی دهد و مراقبت جایگزین آن می شود، آرامش و آثار روانی می تواند بر بیماری ها فایق آید.
وی افزود: موضوع یک اقدام بین بخشی است که مورد توجه وزیر بهداشت نیز هست. لذا ما به صورت جدی به دنبال نتیجه مطلوب این طرح هستیم.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای