شناسه خبر : 19708

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی صنایع چوب خزر کاسپین تا چه میزان در مقابل سیل و زلزله بیمه است؟

دارایی صنایع چوب خزر کاسپین تا چه میزان در مقابل سیل و زلزله بیمه است؟

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین، گزارش کرده که دارایی های ثابت مشهود این شرکت تا ارزش ۱۵۴۷۵۰۰ میلیون ریال(۱۵۴ میلیارد تومان) در مقابل خطرات احتمالی ناشی از سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

به گزارش چابک آنلاین، براساس این گزارش، شرکت صنایع چوب خزر کاسپین افزوده که بهای تمام شده حق بیمه اموال این شرکت 2262 میلیون ریال بوده است.

جمع دارایی های شرکت صنایع چوب خزر کاسپین در پایان شهریورماه سال جاری حدود 1224792  میلیون ریال  بوده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای