شناسه خبر : 18748

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل یک شرکت شتابدهنده اظهارداشت که کُربیمه‌ای موجود در صنعت بیمه محدودیت‌هایی داشته و توسعه نیافته است و استارت‌آپ‌ها، شتابدهنده‌ها و مجموعه‌های که در این حوزه کار می‌کنند مجبورند خلاقیت خود را به پتانسیل‌های بیمه‌ای و کُربیمه‌ای موجود محدود کنند.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، " حمید بیگی"، در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، گفت: صنعت بیمه متوجه شده که راهی جز استفاده از نوآوری و فناوری برای رشد ندارد اما بزرگترین مشکلی که اکوسیستم  فناوری در حوزه‌های مختلف از جمله بانک و بیمه وجود دارد این است که  درک فنی  نسبت به این فعالیت‌ها هنوز رشد زیادی نکرده است.

وی، اظهار داشت:کُربیمه‌ای موجود در صنعت بیمه هم محدودیت‌های بسیاری داشته و توسعه نیافته و در شرایط فعلی یک تعدادی از مشکلات ،بخاطر پایین بودن تکنولوژی آن کُر بیمه‌ای است که در صنعت بیمه کشور وجود دارد.

وی، ادامه داد: کُربیمه ای موجود در صنعت بیمه قابلیت توسعه و بهبود ندارد و شرکت‌های بیمه‌ای باید با یکدیگر جمع شوند و طبق یک کنسرسیوم و یا یک انجمن، یک کُربیمه‌ای روزآمد را بنویسند که براساس اقتضائات حال باشد و همه بتوانند از آن استفاده کنند و اینگونه صنعت بیمه خروجی‌های خوبی خواهد داشت.

بیگی، بیان کرد:استارت‌آپ‌ها، شتابدهنده‌ها و مجموعه‌های که در این حوزه کار می‌کنند مجبورند که خلاقیت خود را به پتانسیل‌های بیمه‌ای محدود کنند ،یعنی استارت آپ‌ها اگر یک ایده‌ای داشته باشند نمی‌توانند از یک حدی بیشتر رشد کنند.

ارسال نظر