شناسه خبر : 18201

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: نظارت بر تخصیص ارز دارو به درستی صورت نگرفته است ما امروز شاهد بروز فساد، رانت و قاچاق دارو هستیم.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، اختصاص ارز ترجیحی به دارو در سال های اخیر زمینه را برای ایجاد فساد و رانت مهیا ساخته است. با این همه باز هم در سال جاری کمیسیون تلفیق رای بر اختصاص این ارز به دارو داد. اینکه چرا ارز ترجیحی با وجود همه فسادها و رانت ها باز هم به دارو اختصاص پیدا کرد و ما به تفاوت آن را به سازمان های بیمه گر پرداخت نشد موضوعی است که نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون تلفیق و بهداشت و درمان باید نسبت به آن پاسخگو باشد.

ملک فاضلی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در خصوص اختصاص ارز ترجیحی به دارو اگر نظارت های درستی صورت می گرفت این موضوع خیلی هم خوب و به صرفه مردم بود چون سبب می شود که مردم بتوانند دارو های خود با قیمت مناسب دریافت کنند، اما از آن جایی که نظارت ها به درستی صورت نگرفته است ما امروز شاهد بروز فساد، رانت و قاچاق دارو هستیم. این موضوع گویای عدم توان ما در نظارت درست است بنابراین باید به خودمان خورده بگیریم که چرا سیستم نظارتی ما نمی تواند به گونه ای عمل کند که ما شاهد چنین مسائلی در جامعه نباشیم. علاوه بر این چرا نتوانستیم فرهنگ سازی درستی انجام بدهیم تا افرادی که دستی در واردات دارو و مواد اولیه آن دارند توجیه شوند تا از این شرایط سوء استفاده نکنند.

وی تصریح کرد: ما نمی توانیم بگوییم چون اختصاص ارز ترجیحی دارو مورد سوء استفاده قرار می گیرد بنابراین آن را حذف کنیم چون در چنین شرایطی حق مردم ضایع می شود، باید سیستم نظارتی به درستی عمل کند تا بتوانیم دارو را به موقع، درست و با قیمت مناسب در اختیار افراد نیازمند قرار بدهیم. اگر ارز ترجیحی برداشته شود قیمت دارو تا 20 برابر افزایش خواهد یافت و بیمار مسلما به دارو دسترسی نخواهد داشت چون توان خرید آن را ندارد.

این نماینده مجلس در این خصوص که چرا ارز ترجیحی به سازمان های بیمه گر اختصاص نیافت گفت:« در حال حاضر پوشش بیمه ای در کشور ما کامل نیست و جمعیت کثیری از نیامندان جامعه دسترسی به خدمات بیمه ای ندارند. خیلی از پزشکان تراز بالا هم اصلا بیمه را قبول ندارند. برای این موضوع باید کف جامعه را در نظر گرفت. اگر مدیریت درستی در خصوص دارو و اختصاص ارز ترجیحی به آن صورت می گرفت امروز شاهد چنین مسائلی نبودیم بنابراین باید سوء مدیریت ها اصلاح شود نه اینکه اختصاص ارز ترجیحی به دارو را حذف کنیم.»

ارسال نظر

خدمات بیمه ای