شناسه خبر : 18195

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی، تورم را دشمن بیمه های عمر خواند و اظهارداشت: براساس برنامه توسعه ششم جایگاه بیمه‌های زندگی باید بسیار فراتر از جایی که هست می رسیدو رسیدن به ۵۰ درصد حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در بیمه‌های زندگی با تلاش در همه زمینه ها به خصوص تقویت شبکه فروش آگاه و توانمند انجام می شود.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، "مهرداد رضایی"، در لایو اینستاگرامی بیمه مرکزی با بیان اینکه "یک سری کارهای اساسی و زیر ساختی در رابطه با توسعه بیمه‌های زندگی باید صورت بگیرد، افزود: شبکه فروش در جایگاه خود، شرکت های بیمه در طراحی محصولات جدید بیمه‌ای و بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه در تدوین آیین نامه ها و نظارت، هرکدام باید راهکارهایی را پیدا کنند.

وی،ادامه داد: سمت عرضه که شرکت های بیمه و نمایندگان و کارگزاران بیمه‌ای هستند را باید تحریک کرد تا در زمینه بیمه نامه زندگی ، محصولات خوب و نرخ‌های منطقی  ارایه دهند هر چند که شبکه فروش صنعت بیمه در سالهای اخیر از نظر کمی رشد منطقی داشته اما رشد کیفی این شبکه و آموزش های لازم توسط شرکت‌های بیمه برای شبکه فروش باعث خواهد شد تا ضمن رعایت اخلاق حرفه ای، فروش بالاتری نسبت به سنوات قبل  انجام شود.

مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی، بیان کرد:با توجه به اینکه 85 تا 90 درصد پرتفوی صنعت بیمه به طور میانگین توسط شبکه فروش تولید می شود، نمی‌توان از اهمیت آنها صرفنظر کرد و شبکه فروش در این زمینه کاملا دیده می‌شود.

 رضایی تاکید کرد:مساله مهم، تقویت شبکه فروش صنعت بیمه است که متولی اول آن شرکت‌های بیمه  هستند و به دنبال آن ، آیین‌نامه ها و برنامه هایی که بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه خواهند داشت، مجموعه کاملی است که می تواند سطح شبکه فروش را ارتقا دهد.

وی، گفت:درسالجاری یک بررسی تطبیقی راجع به بعضی از کشورهای غربی انجام شد تا شبکه فروش به چه ترتیبی بتواند ارتقا پیدا کند که در نهایت جمع بندی موضوع به پژوهشکده بیمه ارائه شد تا این پیشنهاد با همکاری بیمه مرکزی طراحی و تغییراتی که مدنظر است با همکاری شرکت های بیمه و شبکه فروش انجام شود.

رضایی،توضیح داد: بیش از نیمی از شبکه فروش صنعت بیمه از نظر تعداد، نماینده های بیمه زندگی هستند و در این طرح بررسی شد که این شبکه فروش در زمینه بیمه های زندگی محدود به یک شرکت بیمه ای نباشند یعنی یک نماینده همزمان توانایی ارائه محصول همه شرکت های بیمه را به بیمه گذار و مشتری داشته باشد.

مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی، افزود:طرح مذکور چندین مزیت دارد بعنوان مثال شبکه فروش شرکت های بیمه ناخودآگاه گسترده می شود و شرکت بیمه متولی حمایت از نماینده‌ نیست ، بنابراین می تواند وقت خود را بیشتر برای طراحی محصول بگذارد و نماینده فروش هم تعصب خاصی نسبت به یک محصول در رابطه با یک شرکت بیمه ندارد.

رضایی، عنوان کرد:از سوی دیگر شرکت های بیمه دغدغه کمتری در مورد حمایت و آموزش شبکه فروش خواهند داشت و شبکه فروش هم می تواند فروش بیشتری داشته باشد.

وی،اذعان داشت که آیین نامه 102 شورایعالی بیمه با تمهیداتی که بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه اندیشیدند، فعلا از دستور کار خارج و مسکوت مانده،  بنابراین درحال حاضر آیین نامه کارمزد شبکه فروش آیین نامه 83 است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای