شناسه خبر : 17578

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک حقوقدان بازارسرمایه با بیان‌اینکه اگرسهامداری به طرق مختلف بیش از ۵۰ درصد سهام یک شرکت را در اختیارداشته باشد حاکمیت شرکتی را زیرسوال می‌برد، گفت: هدف ازتاسیس شرکت مشارکت تمامی سهامداران است به خصوص اگر سهامی عام باشد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "حمید اسدی" درگفت و گو با چابک‌آنلاین، گفت: تملیک سهام یا نقل و انتقال سهام شرکت‌های بیمه‌ای جزء آیین نامه‌های بیمه مرکزی است و درآیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان بورس محدودیتی برای این موضوع وجود ندارد.

وی، با اشاره به برخی از شرکت‌های فعال در بازارسرمایه که یک شخصیت حقوقی بیش از 30 درصد سهام آن شرکت را در اختیار دارد، افزود: درآیین نامه‌های بازارسرمایه محدودیتی برای این موضوع درنظر گرفته نشده است.

این حقوقدان و کارشناس بازارسرمایه، تصریح کرد: براساس قانون بیمه 20 درصد سهام یک شرکت بیمه باید در اختیار یک سهامدار باشد بنابراین بیمه مرکزی باید نسبت به این موضوع اتخاذ تصمیم کندو اگر احساس می‌کند که سهامداری تخلفی کرده سلب صلاحیت شود.

آیین نامه‌های نهاد ناظر باید ضمانت اجرایی داشته باشند

اسدی، معتقد است که وقتی آیین نامه‌ای توسط یک نهاد ناظر گذاشته می‌شود باید ضمانت اجرایی داشته باشد و زمانیکه اهرم فشاری برای اجرایی شدن آیین نامه وجود ندارد چرا نوشته می‌شود؟

وی، ادامه داد: سازمان بوس و اوراق بهادار مسئول رسیدگی به آیین نامه‌های خود است و تنها می‌تواند  تخلفات مربوط به بازارسرمایه را کنترل کند و نمی‌تواند درحوزه‌های تخصصی شرکت‌ها ورود کند.

اسدی، افزود: با افزایش سهم یک سهامدار، نقش سهامداران دیگر کمرنگ می‌شود مخصوصا اگر سهامداری بیش از 50 درصد سهم یک شرکت را دراختیار داشته باشد می‌تواند 3 عضو هیات مدیره را تعیین کند که عملا هر تصمیمی در شرکت می‌تواند اتخاذ کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای