شناسه خبر : 17478

اختصاصی چابک آنلاین؛

قسمت عمده پرتفوی اتکایی در اختیار دولت است

قسمت عمده پرتفوی اتکایی در اختیار دولت است

شرایط ویژه اقتصادی حال حاضر وتحریم‌ها باعث شده تا ارتباط بین بازار بیمه ایران و بازارهای بین‌المللی درشرایط خاصی قرار بگیرد.

چابک آنلاین ، بهاره تاجر باشی؛ یکی  از اجزای اساسی صنعت بیمه در بیشتر کشورها، وجود یک یا چند شرکت بیمه اتکایی با ظرفیت ریسک پذیری قابل توجه است تا به‌واسطه آن‌‌ها بتوان  ریسک را به بهترین نحو ممکن مدیریت کرده و حتی با قبول پوشش ریسک از سایر کشورها ، درآمد ارزی هم ایجاد کرد.

میزان سرمایه و توانگری مالی شرکت‌های بیمه اتکائی با استانداردهای حضور در رقابت های منطقه‌ای یکی  از پیش نیازهای حضور فعال درعرصه بین المللی است.

واقعیت این است که بسیاری از جنبه‌های مفید صنعت بیمه درحوزه اتکایی داخلی مغفول مانده و بخش‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف فاقد پوشش اتکایی هستند که می‌توان ازاین ظرفیت به خوبی استفاده کرد.

گفته می شود که در حال حاضر ۹۳ درصد بازار اتکایی در دست دولت و ۷ درصد مابقی در اختیار شرکت‌های اتکایی مستقیم و غیر مستقیم است.

بی تردید، حضور شرکت‌های تخصصی اتکایی با سرمایه بالا و مدیریت فنی و تخصصی می‌تواند درگسترش پوشش‌های اتکایی نقشی مهم ایفا کند.

وضعیت پوشش‌های اتکایی در کشور و فرازو فرود عملکرد صنعت بیمه در این بخش بهانه‌ای شد تا گفت وگویی را با عباس گریده، سرپرست بیمه‌های اتکایی شرکت بیمه کارآفرین انجام دهیم که ازنظر می‌گذرد:

چابک آنلاین: کاستی های شرکت‌های بیمه اتکایی در ایران در حوزه پوشش ریسک چیست؟

گریده: شرکت‌های بیمه اتکایی درایران به دلیل عدم امکان برخورداری از نرم افزارهای پیشرفته جهانی، سرمایه به نسبت پایین، ریسک گریزی و دید کسب سودعملیاتی با وجود اطلاع ازمنفی شدن سود عملیاتی بازیگران بزرگی مانند مونیخ‌ری در بعضی از سال‌های فعالیت و کاربرد قراردادهایی معدود و عدم بهره مندی از قراردادهای متنوع اتکایی که از قابلیت طراحی بر اساس نیاز مشتریان برخوردارند دچار ضعف‌هایی شده اند.

چابک‌آنلاین: آیا با توجه به ظرفیت بالای اتکایی درکشور، دوشرکت تخصصی اتکایی درایران مطابق با شرایط حال حاضر پیشرفت کرده اند؟

گریده: اگرچه درچهارچوب قوانین ومقررات جاری، فعالیت کلی ونتایج عملکرد شرکت‌های بیمه تخصصی اتکایی قابل ستایش و قدردانی است اما هنوز قسمت عمده پرتفوی اتکایی دراختیارشرکت‌های بیمه دولتی ایران و بیمه مرکزی است و شرکت‌های تخصصی  می‌توانند با بکارگیری رویکردهای متنوع و مختلفی از قبیل همکاری نزدیک‌تر، قیمت گذاری وراهبری مشترک قرادادهای اتکایی،ریسک پذیری بیشتر،استفاده از پتانسیل‌های بازارسرمایه،بازار یابی و گسترش فعالیت در بازارهای منطقه ای و جهانی گام‌های موثرتری در حوزه فعالیت خود برداشته و رشد و اعتلای روز افزون خود را به بارآورند.

چابک‌آنلاین: ازدید شما جای چه نوآوری وخلاقیت‌هایی درزمینه اتکایی کشورخالی است؟

گریده: - بکارگیری واقعی وملموس Cat BondsوILS و ابزارهای دیگر مالی و استفاده بهینه از ظرفیت های بازار بورس اوراق بهادار.

-  تاسیس و گسترش صندوق‌های مختلف بیمه‌ای همانند صندوق‌های حوادث طبیعی که ضمن منتفع شدن شرکت‌های بیمه مستقیم و اتکایی منجربه برداشتن بار سنگین حمایتی ازدوش دولت خواهد شد،تجربه کشورهایی مانند ترکیه و هندوستان که چنین رویکردی را بکار گرفته اند قابل ذکراست.

-  تنوع و گوناگونی درکاربرد قراردادهای اتکایی افزون بر چند قرارداد انگشت شمارفعلی رایج در بازار.

نبود ارتباط با بازارهای خارجی منجر به فاصله گرفتن ازمفهوم اتکایی شده است

چابک‌آنلاین: دردنیا شرکت‌های تخصصی اتکایی چه متدهایی برای پوشش ریسک به کارمی‌گیرند که شرکت‌های ایرانی به آنها توجهی نداشته اند؟

گریده: متد و شیوه مدیریت ریسک دربین تمامی شرکت‌ها مشترک است و شرکت‌های بزرگ نیز همان رویکرد را پیگیری می‌کنند، در عین حال برای گوناگونی و تنوع بیشتر پرتفوی و با استفاده از قراردادهای reciprocal و بصورت مشارکت قسمتی از پرتفوهای خودرا بصورت متقابل با هم جابجا می کنند.

چابک‌آنلاین: آیا پوشش ضعیف اتکایی درکشورناشی ازشرایط بین المللی است یا ناآشنایی به ابزارهای نوین؟

گریده: هردوعامل نقش دارند، اگرچه خروج غیرمنصفانه شرکت‌های بیمه خارجی از بازارکشورازتمامی جهات محل نقد است ولی در هر صورت نبود ارتباط با شرکت‌ها و بازارهای خارجی منجر به فاصله گرفتن ازمفهوم اتکایی که همان توزیع و تقسیم ریسک در سطح جهان است شده و درعین حال هزینه تمام شده اتکایی برای شرکت‌های بیمه بدلیل نبود رقابت وتنوع منابع عملا بالاتر ازاستانداردهای معمول اتکایی است.

ابزارهای نوین مالی درصورتی‌ که به شیوه‌ای دقیق وفنی طراحی وقیمت‌گذاری شوند و بازدهی مناسب متناسب با تورم موجود در اقتصاد برای سرمایه گذاران به باربیاورند می‌توانند نقش موثری در تامین نیازهای مالی و مدیریت ریسک  شرکت‌های بیمه واتکایی در اقتصاد کشور ایفا کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای