شناسه خبر : 17477

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنایع از بیمه نامه‌ های کسب و کار حمایت خواهند کرد

صنایع  از بیمه نامه‌ های کسب و کار حمایت خواهند کرد

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی استان خراسان جنوبی، با بیان اینکه برای ارائه هرمحصول جدیدی باید اطلاع رسانی درستی انجام شود، افزود: به دلیل هزینه‌های بالا خیلی ازصنایع قدرتی برای تامین هزینه‌های خود ندارند و از بیمه نامه‌های کسب و کارحمایت خواهند کرد.

چابک آنلاین ، بهاره تاجر باشی؛ "محسن احتشام" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: عملکرد صنعت بیمه به نسبت خیلی ازسازمان‌هایی که با فعالین اقتصادی کارمی‌کنند بهتر بوده و رضایتی نسبی وجود دارد.

وی، با بیان اینکه تاکنون با خسارتی مواجه نشده اند که عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای دراین خصوص سنجیده شود، افزود: همکاری تنگاتنگی مابین صنایع و صنعت بیمه وجود دارد و از انواع خدمات بیمه‌ای استفاده شده  و دراین زمینه  ضعفی وجود نداشته است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی استان خراسان جنوبی، گفت: صنعت بیمه می تواند نیازصنایع را پیدا کند و پوشش دهد زیرا ممکن است خدماتی وجود داشته باشد که مصرف کننده به آن واقف نباشد و اگر محصول خوب و مفیدی باشد از آن استقبال خواهد شد.

احتشام، با بیان اینکه صنعت بیمه درنوآوری و روش‌های بیمه‌ای جدید نسبت به کشورهای دیگرعقب است، افزود: شرکت‌های بیمه‌ای باید نیاز را پیدا کرده و به آن پاسخ دهند.

صنایع از بیمه نامه کسب و کار استقبال می کنند

وی، تصریح کرد: دردوران شیوع ویروس کرونا کارخانجات، زیان بسیاری را تحمل کردند که اگر بیمه نامه ای وجود داشت که کسب و کار را بیمه کند کمک بزرگی برای کارخانجات محسوب می شد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان جنوبی، افزود: در مدت زمانی که با نوسانات برق مواجه شدیم خسارت بسیاری به صنایع وارد شد که اگر بیمه این ریسک را پوشش داده و  خسارات را پرداخت کند باعث انگیزه بیشتردر کسب و کارمی‌شود.

احتشام، اذعان داشت که استقبال صنایع از خدمات نوین بیمه‌ای بستگی به چگونگی معرفی این محصولات دارد و صنایع از اینکه ریسک‌های خود را پوشش دهند استقبال خواهند کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای