شناسه خبر : 16658

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه ملت، طول عمرکوتاه مدیریتی و نگاه سهم از بازار را از جمله عوامل مهم به حاشیه رفتن سامانه بدهکاران بزرگ صنعت بیمه برشمرد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، "بهروز اسدنژاد"،درگفت‌وگو با چابک‌آنلاین، بیان کرد: برخی از بیمه‌گذاران حقوقی عادت کرده‌اند که هرسال نزد یکی از شرکت‌های بیمه‌ای با نرخی کمتربروند و بدهی به جا بگذارند.

وی، افزود: بعضی از شرکت‌های بیمه‌ای که از این بیمه‌گذاران بزرگ آسیب دیدند، به این مساله اعتراض کردند که درنهایت به ایده ایجاد سامانه بدهکاران بزرگ تبدیل شد تا شرکت بیمه‌گر بعدی ،در برخورد با این بیمه‌گذار آگاه باشد.

اسدنژاد: با بیان اینکه " آثار عملکردی مدیران صنعت بیمه که یک صنعت تعهدی است درهمان سال خود را نشان نمی‌دهد،" توضیح داد:درصنعت بیمه دو رویکرد در عملیات بیمه‌گری می‌توانیم اتخاذ کنیم یک رویکرد سهم بازار و دیگر رویکرد پرتفوی محور.

اسدنژاد توضیح داد:در حال حاضر رویکرد افزایش سهم از بازار در صنعت بیمه غلبه دارد و این رویکرد الزاماتی دارد که یکی از آنها این است که به سوددهی فکرجدی نکنیم و حتی اگر سربه سر شد هم پرتفوی بگیریم.

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه ملت،افزود: اما در رویکرد پرتفوی محور، قبول پرتفوی مطالعه و محاسبه شده اهمیت دارد زیرا سوداوری برای این رویکرد مهم است چراکه درنهایت می‌خواهند یک رقمی برای سهامداران و ذینفعان باقی بماند.

اسدنژاد، اظهارکرد: بنابراین دومین نکته‌ای که سبب می‌شود بدهکاران در صنعت بیمه خیلی پررنگ نشوند رویکرد سهم از بازاری است زیرا،شرکت‌های بیمه با وجود علم به بدهکار بودن بیمه‌گذار، به امید از دست ندادن وی، آن را جذب می‌کنند.

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه ملت،،عنوان کرد:بیمه مرکزی در راستای وظایف خود که هدایت امر بیمه است برای ایجاد سامانه بدهکاران بزرگ اشتباهی انجام نداده اما باید برای استقبال بیمه‌گران از این سامانه کارهایی انجام می‌شد که بخشی از آن برعهده سندیکای بیمه است.

وی، اضافه کرد: شرکت‌های بیمه باید منافع خود را تشخیص دهند زیرا اگر هر روزبدهی  این بدهکاران متورم تر شوند باید برای آنها هم دخایر بیمه ای گرفت و از درآمدهای شرکت بیمه کم می‌شود.

اسدنژاد، در پاسخ به اینکه "چرا بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه رابرای ثبت بدهکاران بزرگ خود در این سامانه الزام نمی‌کند." گفت: همه چیز با الزام نمی‌شود شاید بیمه مرکزی اجازه داده تا ابتدا شرکت‌های بیمه به یک بلوغ در این زمینه برسند و از این سامانه نهایت استفاده را بکنند و اگر نشد در گام بعدی به سمت الزام بروند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای