شناسه خبر : 15866

اختصاصی چابک آنلاین؛

درجلسه اخیر شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران،با ساخت یک سریال نمایشی با مشارکت صندوق تامین خسارت‌های بدنی، بیمه مرکزی و اعضای این سندیکا موافقت شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، این سریال با بودجه  30 میلیارد تومانی ساخته خواهد شد.

از قرار معلوم،هزینه ساخت آن به طورمساوی بین صندوق تامین خسارت های بدنی ، بیمه مرکزی و اعضای سندیکای بیمه گران  تقسیم می شود.

کارگروه روابط عمومی سندیکای بیمه گران با ورود صنعت بیمه به ساخت سریال نمایشی موافق بوده و درحال حاضر دو پیشنهاد در این خصوص وجود دارد.

اینکه سریال مذکور، با همکاری صداو سیما یا شبکه نمایش خانگی ساخته شود.

گویا قرار است هردوی این موارد در جلسات آتی کارشناسی کارگروه روابط عمومی سندیکای بیمه بررسی و تصمیم نهایی گرفته شود.

با وجود موافقت اعضای سندیکای بیمه گران با کلیات این طرح،اختلاف نظرهایی هرچند اندک درخصوص اینکه محتوای سریال طنز یا اجتماعی باشد یا اینکه درشبکه خانگی یا صدا و سیما پخش شود،وجود دارد.

دردنیا برای انتقال مفاهیم کلی اجتماعی واقتصادی یک صنعت در بین عموم جامعه ،ازساخت سریال هم استفاده می شودو بسیاری از مفاهیم فرهنگی آن صنعت، در قالب سریال به جامعه معرفی می شود.

به نظر می رسدتمامی اعضای سندیکا با اصل کار موافق بوده و بحث هایی فرعی در خصوص شیوه اجرایی شدن آن وجود دارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای