شناسه خبر : 15725

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس شعبه شرکت بیمه کارآفرین در شهرستان مهاباد،بابیان اینکه، شرکت بیمه کارآفرین یکی از بهترین سیاست‌های تشویقی را برای شبکه فروش در پیش گرفته است، ادامه داد: درآینده شاهد یک دگرگونی بزرگ درپرتفوی این شرکت بیمه‌ای خواهیم بود.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،"سجاد عرب زاده" در گفت و گو با چابک آنلاین،اظهارکرد: بیشترین استقبال مردم شهرستان مهاباد به سمت بیمه نامه های عمر است.

وی،توزیع نامناسب شبکه فروش شرکت های بیمه ای در برخی  ازشهرستان های کوچک را یکی از مشکلات برشمرد و افزود: برخی از شرکت های بیمه ای فقط نمایندگی های خودرا در شهرهای کوچک رشد داده اند.

عرب زاده،گفت که عدم نظارت کافی برعملکرد شبکه فروش و آموزش کم نمایندگان،  ممکن است که ناخواسته مشکلاتی را برای بیمه گذاران به وجودآورد.

عرب زاده اذعان داشت که برخی  از نمایندگان با آموزش های کمی وارد بازار بیمه می شوند  و اگر این آموزش ها مستمر نباشد ناخواسته مشکلاتی رابه وجود می آورد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای