شناسه خبر : 15702

اختصاصی چابک آنلاین؛

اعضای شورای مشورتی شبکه فروش سندیکای بیمه‌گران در جلسه‌ ای که با حضورمحمدجواد آقاجری، مدیر کل نظارت بر شبکه خدمات بیمه‌ای بیمه مرکزی برگزار شد مسائل و موضوعات مرتبط با شبکه فروش صنعت بیمه را مورد نقد و بررسی قراردادند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، به گزارش کانون سراسری انجمن های صنفی شرکت  بیمه دانا، اعضای حاضردرجلسه مشورتی شبکه فروش سندیکای بیمه گران در این جلسه، به بحث وبررسی و لزوم ارتباط و برگزاری جلسات  مستمر با بیمه مرکزی وشبکه فروش با سیاست گزاران صنعت بیمه پرداختند.

یکی ازمهمترین موضوعات مطرح شده درجلسه مشورتی شبکه فروش سندیکای بیمه گران، لزوم توجه بیشتر به شبکه فروش صنعت بیمه بود.

انتظار می‌رود با توجه به تشکیل شورای هماهنگی تشکلهای صنفی نمایندگان صنعت بیمه ، تعامل و همکاری با شورای مذکور در این راستا  بیشتر شود.

اعضای حاضر در جلسه مشورتی شبکه فروش سندیکای بیمه گران به لزوم ابلاغ هرچه سریعتر اصلاحات آیین نامه ۸۳ شورایعالی بیمه ولزوم مشارکت تشکل‌های صنفی شبکه فروش درتدوین اصلاحات آیین نامه ۷۵ شورایعالی بیمه  تاکید کردند.

درجلسه شورای مشورتی شبکه فروش سندیکای بیمه‌گران، محمدجواد آقاجری، مدیر کل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی اعلام کردکه خواسته ها و مطالبات منطقی را پیگیری و نتیجه آن اعلام می شود.

وی،اظهار کرد که اصلاحات آیین نامه ۸۳ پیگیری و نتیجه آن اطلاع رسانی می شود و اصلاحات آیین نامه 75 نیز با همفکری تشکل‌ها انجام خواهد شد.

از بهمن سوری، دبیر کارگروه شبکه فروش سندیکای بیمه گران، حسین طاهری از کانون انجمنهای صنفی نمایندگان بیمه آسیا، عباس رجبی ازکانون سراسری انجمن های صنفی نمایندگان بیمه دانا، سعید وصال از کانون سراسری انجمن‌های صنفی نمایندگان بیمه ایران و محمد رضا خاوری از انجمن صنفی کارگزاران بیمه، به عنوان اعضای حاضر در جلسه مشورتی شبکه فروش سندیکای بیمه‌گران یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای