شناسه خبر : 15684

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس شعبه شرکت بیمه کارآفرین دراستان اصفهان،دو بیمه نامه مسئولیت و عمر را ازرشته های پرطرفدار این استان نام برد وگفت:به دلیل اینکه اصفهان شهری صنعتی است، بیمه نامه‌های مسئولیت دراین استان فروش بالایی دارد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "محمد امینی"درگفت وگو باچابک آنلاین،دربررسی مشکلات صنعت بیمه دراستان اصفهان، گفت: آگاهی و آشنایی کم مردم درمورد انواع بیمه ها، یکی ازمشکلات صنعت بیمه دراین استان است.

وی،با بیان اینکه نرخ شکنی یکی دیگر مشکلات صنعت بیمه در استان اصفهان است،افزود:نرخ های ارائه شده از سوی برخی از شرکت ها اکچوئری نیست.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای