شناسه خبر : 15602

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

مدیرعامل شرکت بیمه امید، بیان کرد: قدم مثبت این شرکت درپایان سال گذشته، تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بود که سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۵۰۰ میلیاردریال افزایش یافت و با این افزایش سرمایه، زمینه ورود شرکت در سرزمین اصلی هموار شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، شرکت بیمه امید فعالیت خود را در تاریخ 12 اردیبهشت سال 83 آغاز کرد.

 چابک آنلاین، سالروز تاسیس بیمه امید  را بهانه ای برای گفتگو با مدیرعامل این شرکت بیمه ای قرارداد.

"علی اکبراکرامی" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: شرکت بیمه امید درسال گذشته حدود 60 درصد رشد پرتفوی و به همین میزان هم افزایش پرداخت خسارت داشت.

وی با بیان اینکه، بیشتر خسارت های سال گذشته شرکت در بخش ثالث به صورت کامل پرداخت شده است، افزود: بیشترخسارت های رشته مسئولیت هم در سال گذشته پرداخت شده و تعدادی از پرونده های بیمه نامه های آتش سوزی بدنه کشتی باقی مانده است.

مدیرعامل شرکت بیمه امید، با اشاره به آمادگی هیات مدیره شرکت برای فعالیت در سرزمین اصلی، اظهارکرد: با این افزایش سرمایه روند ورود شرکت به بازار سرمایه هموار شده و شرکت می تواند توسعه فعالیت داشته باشد.

وی با بیان اینکه شرکت بیمه امید در سال جاری نیز شروع خوبی داشته است، خاطرنشان کردکه در فروردین ماه سالجاری نسبت به فروردین سال گذشته با 100 درصد رشد پرتفوی روبه رو بوده و نزدیک به 200 درصد هم رشد در قسمت پرداخت خسارت وجود داشته است.

مدیرعامل شرکت بیمه امید، اذعان داشت که سرمایه ثبتی شرکت درحال حاضر 79 میلیاردتومان است و تا پایان سال 1400 به رقم 150 میلیارد تومان می رسد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای