شناسه خبر : 15478

اختصاصی چابک آنلاین؛

سودخالص هر سهم شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه در پایان اسفند ۹۹ به رقمی در حدود ۳۸ ریال رسید و رشدی ۴۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن داشت.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، همچنین سود خالص شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه در پایان اسفند 99 با رشدی ۲۴۹  درصدی به رقم ۱۸۹,۹۱۳ میلیون ریال رسید و سود عملیاتی این شرکت هم در همین مدت به رقم ۱۸۹,۰۶۳ میلیون ریال رسید و رشدی ۲۶۲ درصدی را تجربه کرد.

صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی 20/60 درصد، بیمه مرکزی 19/87 درصد و صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی صبا نیک هم 16/03 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه را در اختیار دارند.

از امیر حسین فارسی، حسین سلیمی، کیارش مهرانی، امیر حسین ارضاء و محمد هاشم زاده به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای