شناسه خبر : 15332

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک کارشناس صنعت بیمه معتقداست که برای ارزیابی ریسک‌های بزرگ مانند بخش انرژی نیازمند عبور از روش‌های سنتی، نرخ‌های مشورتی و الگوهای گذشته هستیم.

چابک آنلاین، زهرا نامداری،"مجید تقی‌لو" درگفت‎وگو با چابک‌آنلاین، درخصوص مدیریت ریسک و نحوه نرخ دهی صنعت بیمه در ریسک‌های بزرگ مانند بخش انرژی گفت: به‌طور معمول سوابق خسارت ریسک‌های خاص و بزرگ در دسترس هرشرکتی نیست و دوره بازگشت یک خسارت چشمگیر، گذشت سال‌های زیادی را می‌خواهد.

این کارشناس صنعت بیمه، افزود: شرکت‌های بیمه موفق بین‌المللی به‌واسطه اینکه با گستره جغرافیایی وسیع‌تری روبرو هستند و به دلیل سابقه فعالیت طولانی، تاریخچه خسارت‌ها را می‌دانند چراکه ارزیابی‌های متنوعی از همان ریسک داشته‌اند و همین مساله باعث می‌شود که  نرخ و ارزیابی واقع بینانه‌تری ارائه کنند.

تقی‌لو، ادامه داد: البته در دنیا قیمت‌گذاری ریسک‌های بزرگ تنها براساس تاریخچه اطلاعات نیست بلکه براساس فرآیندهای تصادفی و مدلسازی قیمت‌‌گذاری را هم انجام می‌دهند.

این کارشناس صنعت بیمه، اضافه کرد: باید از طریق مدلسازی فرآیندهای تصادفی، هزینه خالص ریسک را که همان حداکثر جبران خسارت‌ مورد بیمه است را استخراج کرد و در نهایت با اضافه کردن سایر سربارهای قیمت گذاری نرخ مناسب محاسبه شود.

تقی‌لو،با اشاره به فلسفه نرخ دهی، گفت: موضوع نرخ‌دهی مساله پیچیده‌ای نیست و از جنبه علمی و دارا بودن متخصص، قوی هستیم فقط نیاز است که از این ظرفیت استفاده کنیم.

این کارشناس صنعت بیمه، دررابطه با صندوق ویژه تحریم‌ها، بیان‌کرد: در شرایط فعلی با خروج شرکت‌های بین‌المللی و با کاهش ظرفیت اتکایی اجباری،صندوق ویژه تحریم، به‌عنوان یک مسکن کوتاه مدت و یکی از روش‌هایی که در دنیا هم از آن استفاده می‌شود مفید است و در کوتاه مدت ریسک‌ها را به صندوق ویژه تحریم ببریم بار از دوش صنعت بیمه برداشته می‌شود.

تقی‌لو،اضافه کرد: اما در بلند مدت،تجمیع ریسک می‌تواند یک خسارت فاجعه آمیز باشد.

وی،اذعان داشت: بکارگیری روش های جایگزین انتقال ریسک می تواند تا حدودی کارساز باشد و در این راستا موضوع انتقال ریسک‌های بزرگ به بازارسرمایه در صنعت بیمه مطرح بوده است، چالش پیش روی این روش احتمال عدم آشنایی سرمایه گذاران با ماهیت ریسک های بیمه ای است که در زمان رخداد خسارت فاجعه بار، آنها را با زیان روبرو خواهد ساخت.

این کارشناس صنعت بیمه، راهکار مشکل مذکور را ورود بازیگران جدید و شرکت‌های نوپا و خلاق بیمه‌ای دانست و افزود:درشرایط فعلی سرمایه‌گذارانی وارد صنعت بیمه می‌شوند که ریسک پذیرند و اگر کل سرمایه آنها هم نابود شود می‌دانند که آمده‌اند در مدیریت ریسک صنعت بیمه کشور نقش ایفا کنند و هنگامی که بازیگران جدید در کشور زیاد شده و نقش فعالتری داشته باشند، با بکارگیری روشهای متنوع و خلاقانه، روزنه‌های صادرات ریسک به خارج از کشور باز می‌شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای