شناسه خبر : 15268

اختصاصی چابک آنلاین؛

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، اظهارکرد: : یک نگرانی بیمه مرکزی درزمینه تهاتر مطالبات شرکت های بیمه ای با سهام این بود که قیمت های سهامی که قراراست با مطالبات تهاتر شود بیش از ارزش واقعی آن باشد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "محمدرضا عربی مزرعه شاهی" در گفت وگو باچابک آنلاین، گفت: این موضوع که شرکت های بیمه ای به دلیل مطالبات خود تهاتری انجام دهند یا مطالبات خود را تبدیل به داراییهای دیگری کنند مشکلی ندارد.

وی، خاطر نشان کرد که، بیمه مرکزی بنا به دلایلی ابلاغیه ای را در شهریور ماه صادرکرده که اینکار را به صلاح نمی داند.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، با اشاره به اینکه در حالت عادی ایرادی به اینکه مطالبات با سایر داراییها تهاتر شود وارد نمی شود، افزود: گاهی جمع بندی مدیریت یک شرکت بیمه ای این است که  اینکار به صلاح شرکت متبوع وی است.

عربی مزرعه شاهی، اذعان داشت: شاید یک مدیر بخواهد دارایی های خود را به دارایی دیگری تبدیل کند و تا زمانیکه مقررات را رعایت کند یا حدنصاب های سرمایه گذاری وداراییهای ثابت را رد نکند مشکلی وجود نخواهد داشت.

وی معتقد است:زمانیکه شرکتی حدنصاب های آیین نامه را بهم بریزد بیمه مرکزی خودرا موظف می داند که به شرکت ها تذکر دهد و یکی از دلایل مطرح شدن این توصیه نامه در آن مقطع این موضوع بوده است.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا با بیان اینکه بیمه مرکزی این تذکر را اولین بار در بازه زمانی مرداد تا شهریورماه سال گذشته مطرح کرده است، گفت: در آن زمان بازار سهام در اوج قیمت های خود قرارداشت.

عربی مزرعه شاهی، تصریح کرد: اگر مطالبات شرکت ها با سهامی بیش از ارزش واقعی تهاتر شود، مجبور می شوند  بابت آن سهامی که واگذار شده کاهش ذخیره ارزش بگیرند که این دلیل نگرانی بیمه مرکزی بود.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، اظهارکرد: نامه ای از سوی بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ای که الزام آور باشد که نباید اینکار را انجام دهند ندیدم اما اگر شرکتی مصوبات آیین نامه ای را بهم بریزد بیمه مرکزی می تواند به صورت موردی به این موضوع ورود کند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای