شناسه خبر : 15249

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد افت شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت های بیمه آسیاو البرز با کاهش ۱.۷۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۱۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش ۱.۶۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که ۰.۰۲ درصد ریخت. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۴.۰۸ درصد رسید و کمترین رشد به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۰.۲۹ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه ملت و دانا در روز جاری برابر بود.

شرکت های بیمه حافظ و آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۳ شرکت قرمزپوش و ۴ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای