شناسه خبر : 15237

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۱.۷۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۲۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با کاهش ۱.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه کوثروآرمان بود که ۰.۰۱ درصد ریخت. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با افزایش ۱.۲۱ درصد رسید و کمترین رشد به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۰.۶۱ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه ملت،دانا، البرز، سامان و حافظ در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۴ شرکت قرمزپوش و ۲ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای