شناسه خبر : 15220

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۱.۲۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۱.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کوثر بود که ۰.۰۹ درصد ریخت. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با افزایش ۲.۸۵ درصد رسید و کمترین رشد به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۰.۰۴ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه آرمان در روز جاری برابر بود.

شرکت بیمه حافظ روز جاری را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۴ شرکت قرمزپوش و ۶ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای