شناسه خبر : 15211

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد افت شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۱.۶۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با کاهش ۰.۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آرمان بود که ۰.۰۱ درصد ریخت. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۵.۴۲ درصد بوده است و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه معلم با افزایش ۰.۴۹ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۶ شرکت قرمزپوش و ۶ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای