شناسه خبر : 15202

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۱.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۱۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۱.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که ۰.۳۶ درصد ریخت. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۲.۹ درصد بوده است و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۰.۱ درصد بوده است.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه حافظ وآرمان در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۲ شرکت قرمزپوش و ۷ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای