شناسه خبر : 15193

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۰.۷۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۶۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۱.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۰.۴۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۱۸ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۳.۲۴ درصد بوده است و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۰.۲۱ درصد بوده است.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه ما در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۹دشرکت قرمزپوش و ۱۲ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای