شناسه خبر : 15179

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۱.۷۳درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با کاهش ۱.۴۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۵۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۴ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش ۴.۹۶ درصد بوده است و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۲۸ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۷ شرکت قرمزپوش و ۱۵ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای