شناسه خبر : 15162

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل سابق شرکت بیمه آرمان یکی ازعوامل مهم شفافیت شرکت‌های بیمه‌ای در صورت های مالی را ذخائراین شرکت‌ها دانست وافزود: بیمه مرکزی در چند سال اخیر به جد تاکید بسیار زیادی روی ذخیره فنی و ریاضی شرکت‌های بیمه‌ای دارد و سختگیرانه اینکار را انجام می‌دهد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "کامبیزپیکارجو" درگفت و گو با چابک آنلاین، درخصوص تاثیر ورود شرکت های تازه تاسیس به بازار بیمه کشور، گفت: در صنعت بیمه ایران چیزی به نام حذف رقیب وجود ندارد و هیچ شرکت بیمه ای تاسیس نمی شود تا شرکت های رقیب را از میدان به در کند .

وی افزود: ورود شرکت های بیمه ای جدید باید توام با ارائه محصولات  واستفاده از تکنولوژی های جدید باشد که کم هزینه تر است و تاکید شرکت های بیمه ای با نظارت بیمه مرکزی بر توسعه ضریب نفوذ بیمه از لحاظ واقعی باشد.

مدیرعامل سابق شرکت بیمه آرمان تصریح کرد:  اگر تاکید شرکت های بیمه ای بر افزایش سهم بیمه از بازارهای بالقوه به بالفعل باشد، آن موقع قاعده بازی مجموع صفر نخواهد بودو سودآور شدن یکی به معنای باختن و زیان آور بودن شرکتی  دیگر نخواهد شد.

پیکارجو بیان کرد: بیمه مرکزی می تواند باراستی آزمایی بازار به شرکت های بیمه  ای جدید براساس طرح های نوآورانه  مجوز دهد یا تکلیف کند که براساس توسعه بازار بالقوه به بالفعل عمل کنند.

وی درخصوص طرح راننده محور شدن بیمه شخص ثالث، گفت: قرارشده که این مهم تا سال 1400 انجام شود و بیمه مرکزی شروع به جمع آوری اطلاعات کرده و در مرحله پردازش اطلاعات و دسته بندی آن است.

مدیرعامل مستعفی شرکت بیمه آرمان، اظهارکرد: پژوهشکده بیمه به عنوان یک عنصر مطالعاتی در کنار بیمه مرکزی و صنعت بیمه روی این پروژه کار می کند  و ازهمه شرکت های بیمه ای خصوصا بخش های آی تی و فنی اتومبیل مشورت می گیرد.

پیکارجو خاطرنشان کردکه، بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، پژوهشکده بیمه و شرکت های بیمه ای کمک می کنند و این طرح به صورت آزمایشی در 6 ماهه اول سال 1400 انجام شود و تا پایان سال 1400 کاملا مورد بهره برداری قرار گرفته وبه عنوان یک بیمه نامه جامع و کامل ارائه می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای