شناسه خبر : 15132

اختصاصی چابک آنلاین؛

سید عمادالدین قاضوی،عضو هیات مدیره کنونی شرکت بیمه معلم، به صورت همزمان در ترکیب هیات مدیره شرکت توسعه عمران بیمه هم حضور دارد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت توسعه عمران بیمه به عنوان یکی ازشرکت‌های زیر مجموعه بیمه مرکزی بوده و در سرمایه‌گذاری و ساخت مراکز تجاری ، اداری و مسکونی فعال است.

درحال حاضر  44.68 درصد سهام شرکت توسعه عمران بیمه در اختیار بیمه مرکزی است.

ازسیدحسن موسوی،محمدرضا امامی نائینی، محمد افروز وسید عمادالدین قاضوی به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت توسعه عمران بیمه یاد می شود.

قاضوی، البته عضو هیات امنای موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران هم هست.

photo_2021-03-07_08-14-58

ارسال نظر

خدمات بیمه ای