شناسه خبر : 15059

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۱.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۱۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۴.۴۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تجارت نو بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۴.۷۸ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید وفروش شرکت های بیمه، آسیا، میهن، تعاون وحافظ در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از ۲۲ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۷ شرکت قرمز پوش و ۱ شرکت سبز پوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای