شناسه خبر : 15047

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت چشمگیرشاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۱.۸۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۱.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۴.۱ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید وفروش شرکت های بیمه، آسیا در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از ۲۱ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۹ شرکت قرمز پوش و ۱ شرکت سبز پوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای