شناسه خبر : 15010

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۱.۴۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۰۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با کاهش ۱.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه، معلم و تجارت نو بود که ۰.۰۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۴.۰۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سینا با افزایش ۱.۶ درصد شد.

حجم خرید وفروش شرکت بیمه، آسیا در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۹ شرکت قرمز پوش و ۳ شرکت سبز پوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای