شناسه خبر : 14936

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۱.۲۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینابا کاهش ۴.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه، زندگی خاورمیانه، سامان، پاسارگاد و دی بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

حجم خرید وفروش شرکت های بیمه، معلم، تجارت نو، اتکایی ایرانیان، اتکایی امین، ما، دانا،آسیا و البرز در روز جاری یکسان بود.

شرکت بیمه حافظ روز جاری را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۵ شرکت قرمز پوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای