شناسه خبر : 14925

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۱.۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینابا کاهش ۴.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آرمان بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۰.۵۲ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید وفروش شرکت های بیمه حافظ،دانا، پارسیان، آسیا و البرز در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۸ شرکت قرمز پوش و ۱ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای