شناسه خبر : 14886

اختصاصی چابک آنلاین؛

"سید مجتبی عطری" معاون اشخاص شرکت بیمه دانا در گفت و گو با چابک آنلاین: درحال حاضر برقراری پوشش بالای ۹۵ درصد از درخواست‌های بیمه گذاران در قالب آیین نامه ۹۹ امکانپذیر است

ارسال نظر

خدمات بیمه ای