شناسه خبر : 14876

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۱.۵۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۲۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با کاهش ۴.۰۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۰۴ درصد اختصاص یافت.

حجم خریدوفروش شرکت های بیمه آسیا، دانا ومعلم در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از ۲۲شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۸ شرکت قرمز پوش و ۱ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای