شناسه خبر : 14862

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۱.۳۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۰.۱۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با کاهش ۲.۶۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه معلم وپاسارگاد بود که ۰.۰۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۱.۶۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سرمد با افزایش ۰.۱۵ درصد شد.

حجم خریدوفروش شرکت های بیمه آسیا و ما در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۹ شرکت قرمز پوش و ۲ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای