شناسه خبر : 14820

اختصاصی چابک آنلاین؛

دبیر اتحادیه بنکداران موادغذایی، با بیان اینکه بیمه گذاران نیاز دارند در زمان خرید بیمه نامه توجیه شوند، اظهار کرد: بسیاری از مواقع عدم توجیه بیمه گذار سبب ایجاد نارضایتی درهنگام پرداخت خسارت می شود زیرا نمی‌داند که چه چیزی را بیمه کرده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "قاسم علی حسنی" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: اعضای اتحادیه وخانواده آنها تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قراردارند و عملکرد شرکت های بیمه ای نقاط قوت و ضعف خاصی ندارد.

وی خاطرنشان کرد که همه واحدهای اتحادیه از بیمه نامه آتش سوزی، عمر و تکمیل درمان استفاده می کنند.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی ،افزود: زمانیکه خسارتی رخ می دهد به خصوص در بیمه نامه های آتش سوزی همانند ترکیدگی لوله و موارد دیگر، بیمه گران تا آنجایی که می توانند از تبصره و قانون استفاده می کنند تا خسارت کمتری بپردازند.

حسنی با بیان اینکه بیمه گذاران نیاز دارند در زمان خرید بیمه نامه توجیه شوند، اظهار کرد: بسیاری از مواقع عدم توجیه بیمه گذار سبب ایجاد نارضایتی در هنگام پرداخت خسارت می شود زیرا نمی داند که چه چیزی را بیمه کرده است.

وی اذعان داشت که، هدف کارگزاران بیمه ای تنها گرفتن حق بیمه است و بیمه گذاران را با حقوق خود آشنا نمی کنند، بیمه گران می توانند با برگزاری کلاس آنلاین بیمه نامه را برای بیمه گذاران تشریح کنند.

دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی، تصریح کرد: بخش زیادی از مردم از بیمه نامه شخص ثالث سر در نمی آورند و فقط استفاده می کنند و 80 درصد کسبه برای واحدهای خود بیمه نامه آتش سوزی دارند اما هیچ آگاهی ازاین نوع بیمه نامه ندارند.

حسنی تعداد اعضای اتحادیه متبوع خود را 1500 نفر رسمی در استان تهران برشمرد و گفت: تمامی 1500 نفر تحت پوشش بیمه تکمیل درمان گروهی قراردارند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای