شناسه خبر : 14782

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۱.۷۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۰.۲۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با کاهش ۲.۲۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۱.۷۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با افزایش ۱.۳۵ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۵.۰۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۰.۵۸ درصد شد.

در روز جاری از ۲۵ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۷ شرکت قرمز پوش و ۸ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای