شناسه خبر : 14780

اختصاصی چابک آنلاین؛

دبیرانجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران، گفت: اعضای صنف متبوع وی از بیمه نامه‌های باربری کشتی استفاده می‌کنند و به طور کلی از عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای رضایت دارند زیرا به کشتی‌ها خسارتی وارد نشده و چالشی با شرکت‌های بیمه‌ای نداشتند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، محمد جعفری درگفت و گو با چابک آنلاین،تعداد اعضای انجمن را 26 کارخانه برشمرد و افزود: هر یک از اعضای انجمن به صورت مجزا از بیمه نامه تکمیل درمان استفاده می کنند.

وی ، با بیان اینکه در سالجاری تاکنون یک میلیون و نهصد هزارتن انواع دانه های روغنی وارد کشور شده است، گفت: نیاز مصرفی کشور به روغن خام برای مصرف حدود یک میلیون و ششصد هزار تن است.

 دبیرانجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران خاطر نشان کردکه از یک میلیون و ششصد هزار تن دانه سویا 18 درصد آن روغن دارد که یعنی چهارصد هزار تن روغن تولید شده و مابقی باید به صورت روغن خام وارد شود.

جعفری، یکی ازعوامل کمبود روغن و افزایش قیمت آن را ، مشکل کمبود حلب در یکسری از شهرستان ها مطرح کرد و گفت: قیمت حلب در بازار داخلی بالا رفته که منجر به افزایش قیمت تمام شده روغن شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای