شناسه خبر : 14739

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۱.۳۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۹۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با کاهش ۲.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه زندگی خاورمیانه بود که ۰.۴۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۳.۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با افزایش ۱.۳۲ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت های  بیمه تجارت نو، رازی وسینا با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۱.۲۴ درصد شد.

حجم خریدو فروش شرکت بیمه آسیا در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۲ شرکت قرمز پوش و ۱۱ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای