شناسه خبر : 14719

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۸۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۵۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با کاهش ۴.۵۲درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۱۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۱.۶۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت های بیمه سینا و تجارت نو با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۴۴ درصد شد.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۸ شرکت قرمز پوش و ۶ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای