شناسه خبر : 14705

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۲.۶۸ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با کاهش ۴.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه تعاون و دی بود که ۰.۱۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۳۶ درصد اختصاص یافت و بیشترین رشد از آن شرکت بیمه پارسیان با ۰.۸۴ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه میهن با افزایش ۰.۳۸ درصد شد.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه ما در روز جاری یکسان بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۹ شرکت قرمز پوش و ۱۴ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای