شناسه خبر : 14701

معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست لرستان با بیان اینکه خسارت احتمالی پلنگ به دامداران از طریق بیمه پرداخت می شود بیان کرد: در این راستا تاکنون به ازای هر راس گوسفند ۴۵۰ هزار تومان و برای هر راس اسب یا الاغ ۹۰۰ هزار تومان خسارت به دامداران پرداخت می شد که اکنون بر اساس مطالعات منطقه‌ای این رقم ها باید بر اساس قیمت واقعی احشام واقعی شوند.

به گزارش چابک آنلاین، الهام برنا بیان اینکه پایش فیزیکی استان و مطالعات مناطق سطح استان در حال انجام است و به دلیل حضور نیروها و دوربین های تله ای بیشترین زیستگاه ها  در مناطق تحت مدیریت به ثبت رسیده استاظهار داشت: آماربرداری این گونه نادر جانوری با برنامه عملیاتی حفاظت پلنگ ایرانی با پایش مستمر انجام می شود و در پایان چند سال مطالعات میتوان جمعیت آماری این گونه را در سطح استان تخمین زد.

معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست لرستان با تاکید بر اهمیت زیستگاه های گونه های جانوری به ویژه پلنگ ایرانی در حفظ این گونه های جانوری افزود: در طراحی کاربری های نباید به زیستگاه این گونه ارزشمند تعرض شود چراکه هرگونه تهدیدی از زیستگاه منجر به تهدید و انقراض این گونه خواهد شد.

وی با بیان اینکه تهدید زیستگاه های شیر مازندران در جنگل های هیرکانی منجر به انقراض این گونه جانوری شد، اظهار داشت: حفظ زیستگاه اهمیت زیادی در حفظ گونه های جانوری دارد که در این راستا همکاری بین بخشی بسیار مهم است.

برنا با بیان اینکه تاکنون حتی یک مورد حمله پلنگ به انسان گزارش نشده است، گفت: تعارض پلنگ با دام است و تاکنون هیچ پلنگی جان انسان را تهدید نکرده که در این راستا جوامع محلی را باید اگاه نمود.

برنا با بیان اینکه آموزش ها باید در بازه زمانی منظم و مستمر انجام شود اظهار داشت: در این صورت حفاظت پایدارو اثرگذار و بلند مدت در فرآیند آموزش تاثیرگذار است و مهمترین اولویت تعارض پلنگ جلوگیری از جذب پلنگ در سکونتگاه ها، رها کردن لاشه احشام در اطراف روستاها و آغل ها است.

وی با بیان اینکه فراوانی سگ های ولگرد و زباله گرد از عوامل نزدیک شدن پلنگ به سکونتگاه ها است، اضافه کرد: غذای مورد علاقه پلنگ ها سگ و توله سگ است و در این راستا باید جوامع محلی آموزش های لازم را فر گیرند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای