شناسه خبر : 14618

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی نمایندگان شرکت بیمه آسیا، با بیان اینکه، برای موفقیت یک صنعت باید منافع تمامی ذینفعان درنظر گرفته شود، افزود: اگر شبکه فروش ضعیف شود شرکت‌های بیمه‌ای نمی توانند از رشد کافی برخوردار باشند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، شورای عالی بیمه درباره ی مبنای محاسبه کارمزد  موضوع بند ۱ قسمت "د" ماده (۱) و ماده (۲) آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی اظهارکرده که مبنای محاسبه کارمزد، حق بیمه پرداخت شده پس از کسر عوارض قانونی بند الف تبصره 10 قوانین بودجه سنواتی کشور و ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قوانین قبلی مرتبط با قوانین مذکور است.

"حسین طاهری" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: با ابلاغ این مصوبه شبکه فروش صنعت بیمه مامور وصول مطالبات و تامین بودجه خیلی از سازمان های دولتی شده است.

وی، با اشاره به وضعیت اقتصادی کنونی کشور، افزود: شبکه فروش صنعت بیمه دروضعیت معیشتی خوبی به سر نمی برد وبر اساس تصمیم گیریهایی که می شود فقط نمایندگان محدودی کارمزدهای بالایی می گیرند.

رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی نمایندگان شرکت بیمه آسیا، اظهارکرد:شبکه فروش به عنوان تولیدکنندگان اصلی صنعت بیمه هستند وتولید بیش از 90 درصد برخی از شرکت های بیمه ای توسط شبکه فروش انجام می شود.

وی ادامه داد: اگر شبکه فروش ضعیف شود شرکت های بیمه ای نمی توانند از رشد کافی برخوردار باشند موضوعاتی که در شورایعالی بیمه و بیمه مرکزی مطرح می شود باید دیدگاههای شبکه فروش را مورد توجه قراردهد.

رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی نمایندگان شرکت بیمه آسیا، مدعی شد که بیمه مرکزی آن نقشی را که انتظار می رود برای شبکه فروش قائل نمی شود.

طاهری، با شاره به برگزاری دو دوره انتخابات هیات رسیدگی به حل اختلاف نمایندگان درسالجاری، افزود: دو نماینده به عنوان نمایندگان تشکل های صنفی انتخاب شدند که معرفی نامه آنها هنوز بعد از گذشت چندین ماه از سوی بیمه مرکزی صادرنشده است.!

رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی نمایندگان شرکت بیمه آسیا، سندیکای بیمه گران ایران را تنها نهادی برشمرد که با تشکیل شورایی نظرات شبکه فروش را جمع آوری واستفاده می کند.

طاهری گفت: تشکل هایی که وجود دارند هنوز نتوانستند به آن قوام لازم برسند البته به تازگی شورای هماهنگی تشکل های صنفی نمایندگان صنعت بیمه تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه  این شورا به بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران ایران معرفی شده، اظهارکرد: به دنبال ثبت این تشکل در وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی هستیم تا بتوانیم نقش آفرینی بهتری در این صنعت بزرگ داشته باشیم.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای