شناسه خبر : 14515

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۲.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۱.۴۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۴.۰۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که ۰.۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۱۲ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش ۴.۵۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۰.۷۱ درصد شد.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه پاسارگاد در روز جاری برابر بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۶ شرکت قرمز پوش و ۶ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای